Home Hint-uri Bani de liceu 2019 – Acte necesare și toate informațiile

Bani de liceu 2019 – Acte necesare și toate informațiile

by admin
Ce sunt fondurile europene
Lectură de: 5 minute

Bani de liceu este programul prin care se acordă un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal.

  • Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018 (disponibilă atașat), începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală.

1. * CERERE TIP, va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.

( *Cererea se găseşte la profesorul diriginte). Cererea va fi însoţită de următoarele documente
(CARE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR de carton ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) :

2. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.
Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare  pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

3. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL  cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.
Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar
pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare
pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul (aceasta
operatiune fiind obligatorie inainte de primirea dosarului).
4. LIVRET DE FAMILIE ȘI COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE
IDENTITATE ALE CELORLALTI MEMBRI AI FAMILIEI – cu condiţia ca, la
depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care
primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din
urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care
vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.
ART. 3
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile
cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare
depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu
multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter
social acordate elevilor.
(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul,
sotia si copiii lor necăsătoriti,care locuiesc si gospodăresc împreună.
(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste
împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.
(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si
femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc
împreună.
5. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI
6. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al
eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului scolar, că suferă de:
diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm
bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de
poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor.
Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002*) privind organizarea si funcţionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,
numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a
familiei; ( cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în
original.
Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar
pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare
pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul )
7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
– ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT IN ULTIMILE 3 LUNI
ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 500
RON/MEMBRU DE FAMILIE.
– CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII
DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.
– CUPON DE LA SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.
– DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI care au
implinit 18 ani)
NU se iau în considerare următoarele venituri:
– alocaţia de stat
– alocaţia complementară
– bursele de studiu si bursele sociale
– alocaţia de susţinere
8. Declaratie la notar (din partea parinților și a membrilor care au împlinit 18
ani ) din care sa rezulte că să rezulte ca familia nu a beneficiat in lunile iunie,
iulie și august de alte venituri in afara de cele prezentate la dosar (declaratia se
da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST PLECATI DIN
TARA IN SCOPUL OBTINERII DE VENITURI, ca nu detin utilaje agricole, ca nu au
conturi in banci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au
cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau alte bunuri in ultimul an, ca nu
detin pasaport si se precizeaza ce venituri au declarat la dosar);
9. ADEVERINTA de la PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRI FAMILIEI, din care să rezulte
veniturile agricole și terenul (CA DETIN sau NU PAMANT) aflat în posesia persoanelor cu
vîrstă peste 18 ani / nr membrilor din familie. Cei care detin pamant , pe adeverinta sa
se precizeze care este venitul anual aferent suprefetei agricole.
10. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute
din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare
părinte si frati, în parte.
11. Hotărârea de divort şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie si original);
12. Certificat de deces- ( părinte) unde este cazul (copie si original);
13. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru
verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în
cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala trebuie depusă, conform
calendarului în perioada 1-15 octombrie 2018
14. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte MEDIA
GENERALĂ, media la purtare si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul
școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul
Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.
DOSARELE SE PREDAU DIRIGINTELUI ŞI SE VA FACE OBLIGATORIU IN
PREZENTA UNUI PARINTE !

related posts

Leave a Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: