Home Uncategorized MDRAP: Interzicerea Uber și Taxify? Proiect de ordonanță de urgență

MDRAP: Interzicerea Uber și Taxify? Proiect de ordonanță de urgență

by admin
Lectură de: 4 minute

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a deschis astăzi discuția despre încetarea funcționării serviciilor de tip ridesharing, acest proiect OUG este menit să limiteze funcționarea Uber și Taxify

Potrivit prevederilor alin. 1 (2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă

Privind domeniul transportului rutier, acest proiect instituie noi măsuri, modificând și Legea 38/2003 – transportul în regim de taxi și de închiriere.

”În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordonanța de urgență a Guvernului pentru instituirea unor măsuri în domeniul transportului rutier, precum și de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 01.03.2019”, se scrie pe site-ul ministerului.

În cuprinsul proiectului de ordonanță de urgență se precizează că luând în considerare ”multiplele sesizări ale operatorilor ai serviciului public de taximetrie care îndeplinesc condiţiile legale şi a căror activitate este influenţată negativ de faptele de piraterie prestate în transportul public în regim de taxi şi în regim de închiriere; necesitatea stringentă a scăderii evaziunii fiscale generată de practicile ilicite în transportul rutier de persoane în regim de taximetrie […]. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art.115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.”

Totodată, în OUG se mai precizează:

  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Art. 1 Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciului de transport în regim de taxi precum și autorizarea, organizarea, şi controlul efectuării transportului în regim de închiriere.”
  2. La articolul 11 alineatul (1), literele c), d), aa) și ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“c) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizaţia de transport – document eliberat în condiţiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;

d) autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii sau a municipiului Bucureşti, după caz, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii, sau Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., după caz;

aa) RENT CAR – activităţile care vizează atât transportul de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

ab) transport în regim de închiriere – transport de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului.”

“Art. 3 – (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.”

  1. La articolul 9, alineatul (1) preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele: “.

11. La articolul 13, preambulul, litera e) și k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau ale municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la:

e) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;

k) alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de transport în regim de taxi.”

Proiectul OUG îl puteți vedea pe scrib: Aici

related posts

Leave a Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: